20 kwietnia w Urzędzie Miasta odbył się XIII Miejski Konkurs Wiedzy Ekologicznej, który zorganizowano w ramach obchodów Dnia Ziemi. W konkursie wzięło udział 22 uczestników z 8 jastrzębskich gimnazjów.

Komisja po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktacji przyznała:
I miejsce – Kindze Lazar z Gimnazjum nr  11
II miejsce – Szymonowi Malik z G nr 9
III miejsce – Markowi Łącz z G nr 1
Uczniowie walczyli również o punkty dla swoich szkół . W kategorii szkół najlepsze okazały się:

I miejsce – G nr 9
II miejsce – Gimnazjum w Zespole Sióstr Salezjanek 
III miejsce – G nr 11

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.