Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta do zgłaszania danych swojej firmy celem utworzenia bazy podmiotów gospodarczych i zamieszczenia jej w publikacji pt. ‚Informator Gospodarczy Miasta Jastrzębie Zdrój’.

Publikacja będzie zawierać m. in. bazę podmiotów funkcjonujących na terenie Jastrzębia Zdroju, pomocną w poszukiwaniu potencjalnych kontrahentów oraz informacje o instytucjach wsparcia przedsiębiorczości zarówno na terenie miasta, jak i województwa śląskiego.

Aby uzyskać BEZPŁATNY wpis w Informatorze należy wypełnić i złożyć ankietę:
– w wersji papierowej (osobiście lub pocztą) w Gminnym Centrum Informacji, Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój, pok. 003 budynek A
– w wersji elektronicznej (skan podpisanej ankiety) na adres: gci@um.jastrzebie.pl

Ankiety do pobrania:
– www.jastrzebie.pl
– Sala Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, 
– Gminne Centrum Informacji, Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój (pok. 003, budynek A)

W realizacji zadania współpracuje firma INFOPAKT s.c. z siedzibą w Rybniku, zajmująca się m. in. dystrybucją i zbiorem ankiet.

Termin składania ankiet: 09.06.2010 r.

Szczegółowych informacji w sprawie udzielają:  Emilia Płocka, tel. 32/ 47 85 173 oraz  Joanna Gorzelak, tel. 32/ 47 85 109.

Firmy, które zgłoszą chęć zamieszczenia swoich danych w Informatorze, otrzymają jeden egzemplarz Informatora Gospodarczego wraz z podziękowaniami.

>>  <<