1158 uczniów III klas gimnazjalnych z naszego miasta przystąpiło do egzaminu. 27 kwietnia uczniowie będą sprawdzać swoją wiedzę humanistyczną. W kolejne dni – matematyczno-przyrodniczą i z języków obcych.

Wszystkie części egzaminu rozpoczynają się o godz. 9. Dwie pierwsze potrwają po dwie godziny, dla uczniów np. z dysleksją mogą być przedłużone o dodatkową godzinę. Trzecia część, językowa, będzie trwała półtorej godziny plus ewentualne dodatkowe 45 minut.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek będzie go pisać w drugim terminie – 8, 9 i 10 czerwca.