22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 15 odbyła się XVI edycja miejskiego konkursu ortograficznego. Tematyka dyktanda oraz przygotowanego programu dla dzieci związana była z postacią i twórczością Fryderyka Chopina.

W konkursie wzięło udział 29 uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Po napisaniu dyktanda dzieci obejrzały występy uczniów oraz prezentację o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Na podstawie wysłuchanych informacji odbył się konkurs wiedzy ze słodkimi nagrodami. W tym czasie komisja sprawdzała prace. Po zakończeniu obrad nadszedł najbardziej oczekiwany przez wszystkich moment wręczenia atrakcyjnych nagród.

Zwycięzcami zostali: 1. miejsce Tomasz Drobny z SP 10 – opiekun Iwona Kulas, 2. miejsce Radek Rochowiak z SP 21- opiekun Maria Krupa, 3. miejsce Monika Pastuszek z SP 15 – opiekun Mirosława Walla. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Spyra z SP 3 – opiekun Iwona Kaim, Agata Nowak z SP 4 – opiekun Jadwiga Szynal, Klaudia Kuczyńska z SP 12 – opiekun Beata Kusek, Maja Niemczyk z SP 17  -opiekun Wioleta Olczyk, Elżbieta Wierzgoń z SP 18 – opiekun Lucyna Twardochleb.