Ponad 400 tys. maturzystów w całym kraju przystąpiło dziś do egzaminu dojrzałości. Pierwszego dnia wszyscy zdawać będą język polski. Tegoroczna matura jest wyjątkowa, gdyż po 25 latach każdy musi zdać sprawdzian wiedzy z matematyki.

Tegoroczni maturzyści (jako pierwszy rocznik) muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych, w tym, po 25 latach przerwy, do matematyki.

Część pisemna egzaminów będzie trwała przez trzy tygodnie. Każdy maturzysta obowiązkowo będzie pisał egzamin z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz do wyboru egzamin z biologii, chemii, fizyki i astronomii, historii, geografii, historii muzyki, historii sztuki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu, filozofii, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej. Ponadto uczeń może dodatkowo wybrać 1-3 przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, przy czym muszą to być przedmioty inne niż wybrane jako obowiązkowe. I tak maturzysta może zdawać: biologię, chemię,  fizykę i astronomię,  geografię, historię, historię muzyki,  historię sztuki,  informatykę,  język łaciński i kulturę antyczną,  język obcy nowożytny (inny niż wybrany jako obowiązkowy), matematykę,  wiedzę o społeczeństwie,  wiedzę o tańcu  lub filozofię. Na tym matura się nie kończy. Każdy, kto chce otrzymać świadectwo dojrzałości, musi jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Maturzystom życzymy połamania piór.