Od 26 do 30 kwietnia nauczyciele wraz z uczniami Zespołu Szkół nr 10 brali udział w wizycie studyjnej w miejscowości Kaposvar na Węgrzech. Wizyta odbyła się w ramach programu Comenius – partnerskie projekty szkół.

Uczniowie z ZS nr 10 wraz z kolegami z Węgier, Niemiec i Turcji pracowali nad oficjalnym plakatem i logo projektu, którego celem jest wspólne przedstawienie teatralne. Mimo, że językiem komunikacyjnym projektu jest język angielski, uczniowie najczęściej używali migów, gestów i mimiki ? większość z nich to niesłyszące lub niemówiące osoby. Nie miało to jednak znaczenia, gdyż wszyscy doskonale się rozumieli. Dla wszystkich były to niezapomniane chwile. Zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Wszyscy mieli okazję zobaczyć wiele pięknych zakątków tego kraju, bo pogoda dopisała. Cała szkoła z niecierpliwością czeka na rewizytę w Polsce w listopadzie tego roku.

Ogólne informacje o projekcie

Projekt jest programem artystycznym, którego efektem końcowym ma być wystawienie przedstawienia ‚Kalif Bocian’. W trakcie realizacji będą podejmowane różnorodne działania i realizowane liczne cele, które są celami terapeutycznymi dla dzieci niepełnosprawnych.
Cele projektu:
– współpraca uczniów i nauczycieli wszystkich szkół,
– kształtowanie umiejętności zespołowego planowania działań, stworzenie i zaprezentowanie sztuki teatralnej, głównym elementem jest współpraca uczniów niedosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami z różnych krajów europejskich,
– wspieranie współpracy w grupie i umiejętności wszystkich uczniów,
– wzmacnianie gotowości do kompromisów i współpracy,
– wzmacnianie pewności siebie i samokontroli,
-doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
– uczenie akceptacji osób pochodzących z różnych kultur i z różnymi doświadczeniami,
– przełamywanie barier przed graniem i mówieniem,
– rozwijanie języka gestów i mimiki,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości,
– wzmacnianie motywacji do uczenia się języka mówionego,
– akceptacja własnej i cudzej niepełnosprawności.

Podczas realizacji projektu stosowane będą metody aktywne, praktycznego działania, drama, artterapia, muzykoterapia.