W Szkole Podstawowej nr 3 powstanie klasa sportowa o profilu piłka siatkowa, natomiast w Szkole Podstawowej nr 20 utworzona zostanie klasa sportowa pływacka, a w Gimnazjum nr 9 klasa sportowa hokej na lodzie.

Prezydent miasta Marian Janecki pozytywnie odpowiedział na prośby dyrektorów: Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego i Zespołu Szkół nr 11 dotyczące utworzenia takich klas.

Utworzenie klasy sportowej o profilu piłka siatkowa w Szkole Podstawowej nr 3 pozwoli – w ramach Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego – wcześniej rozpocząć proces szkolenia siatkarzy, którzy po skończeniu nauki w podstawówce będą kształcić się w gimnazjum na poziomie szkoły mistrzostwa sportowego. W bieżącym roku szkolnym na podstawie decyzji prezydenta miasta w ZSMS w gimnazjum działają dwie klasy sportowe – taniec towarzyski oraz trzy klasy mistrzostwa sportowego.

Tradycją Zespołu Szkół nr 11 są klasy sportowe pływackie i hokejowe. W bieżącym roku szkolnym na podstawie decyzji prezydenta miasta działa pięć klas sportowych.

Nowe klasy zostaną utworzone 1 września.