‚Dobry przykład’ – pod takim hasłem 11 maja w kinie ‚Centrum’ odbyła się 5. edycja Przeglądu Poezji Dziecięcej. W trakcie przeglądu można było zobaczyć m.in. pokazy taneczne zespołów przedszkolnych.

Chcąc ukazać różnorodność dziecięcej literatury, każdy z przeglądów odbywa się na inny temat oraz niesie konkretne przesłanie. Ponieważ impreza ma charakter przeglądu, dzieci nie są oceniane.

Dziecko w wieku przedszkolnym jest wrażliwe na wszystkie formy sztuki, a na jego psychikę szczególnie oddziałuje literatura piękna. Książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają słownik dziecka, rozwijają zainteresowania, pomagają dzieciom w przyswajaniu pewnych treści programowych. Literatura piękna opowiadana i recytowana, proza, poezja, opowiadanie realistyczne, baśń i bajka – wiążą się ściśle z wychowaniem przedszkolnym, jak i z wychowaniem człowieka. W przedszkolu trudno wyobrazić sobie dobrą pracę bez literatury dla dzieci – mówią organizatorki imprezy z PP nr 11 i PP nr 19.