Zakończono prace przy budowie skweru w pobliżu ‚Małej galerii’. Można zatem już korzystać z nowego miejsca w naszym mieście. Teren zagospodarowano poprzez wykonanie deptaków, oświetlenia, posadzenie zieleni, a także umiejscowienie ławek oraz koszy na śmieci.

Na skwerze wybudowano chodniki z kostki bazaltowej i betonowej, postawiono 4 duże donice betonowe i 1 małą, zamontowano 43 lampy w posadzce oraz ustawiono 5 lamp typu filar. Trawnik wyłożono z ‚rolki’. Na skwerze znajdują się także betonowe ławeczki oraz kosze na śmieci.

Inwestycja zrealizowana została w centrum miasta, nieopodal ‚Galerii Jastrzębie’. Teraz obie inwestycje ładnie ze sobą współgrają i każdy może zobaczyć, jak zmienia się centrum miasta – zaznacza prezydent miasta Marian Janecki.

Niewykorzystany do tej pory skwer znajdował się przy skrzyżowaniu ulic: Solidarności i Al. Piłsudskiego. Roboty rozpoczęły się późną jesienią 2009 roku. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 380  tys. zł.