Także i w tym roku miasto przystąpiło do programu rządowego ‚Radosna szkoła’, który umożliwia dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz urządzenie szkolnego placu zabaw.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego dofinansowanie na doposażenie sal zabaw otrzyma 10 jastrzębskich placówek. Będą to: 
–  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 – 11.995,30 zł 
– Zespół Szkół nr 13 (Szkoła Podstawowa nr 15) –  12.000,00 zł
–  Szkoła Podstawowa nr 12 – 11.860,00 zł 
–  Szkoła Podstawowa nr 21 – 12.000,00 zł,
–  Szkoła Podstawowa nr 9 – 11.959,00  zł 
– Szkoła Podstawowa nr 17 – 9.570,00 zł 
– Szkoła Podstawowa nr 19 – 12.000,00 zł
– Zespół Szkół nr 8 – 6.000,00 zł
– Szkoła Podstawowa nr 16 – 12.000,00 zł 
– Zespół Szkół nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 18) – 12.000,00 zł
Łączna kwota dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych wynosi  111.384,30 zł.

Ponadto przy Szkole Podstawowej nr 4 zostanie urządzony plac zabaw. Umowa na dofinansowanie tej inwestycji została już podpisana. Z rządowego programu miasto otrzyma 114 982 zł i tyle samo dopłaci z budżetu.
Intencją programu ‚Radosna szkoła’ jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Zgodnie z założeniami programu organy prowadzące szkołę zapewniają wkład finansowy w wysokości 50% kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych jest finansowany w 100% z budżetu państwa  do kwoty 6 lub 12 tysięcy  w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.