Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim informuje służby biorące udział w akcji ratowniczej oraz inne osoby zaangażowane w usuwanie skutków powodzi, że w przypadku wszelkich zranień i skaleczeń należy udać się do lekarz rodzinnego, celem rozważenia ewentualnego poddania się profilaktyce przeciwtężcowej.

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.