14 415,6 kg puszek oraz 104 414 kg makulatury zebrano w zakończonej X edycji konkursu na zbiórkę puszek aluminiowych oraz XIII edycji konkursu na zbiórkę makulatury. Oba konkursy odbywały się przez cały rok szkolny 2009/2010.

Do konkursu na zbiórkę puszek zgłosiły się 22 placówki w tym 11 szkół i 11 przedszkoli. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dwóch kategoriach. I kategoria – szkoły wszystkich typów, II kategoria – przedszkola. Komisja po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktacji przyznała:

W kategorii szkoły wszystkich typów:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 14 (3,66kg/1ucznia)
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 (2,51kg/1ucznia)
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 21 (1,8kg /1 ucznia)

W kategorii przedszkola:
I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 7 ( 80,22 kg / 1 przedszkole)
II miejsce – Publiczne Przedszkole nr 12 (38,78 kg / 1 przedszkole)
III miejsce – Publiczne Przedszkole nr  2 ( 37,15kg / 1 przedszkole)

Natomiast do konkursu na zbiórkę makulatury zgłosiły się również 22 placówki, w tym 12 szkół oraz 10 przedszkoli. Konkurs także rozstrzygnięto w dwóch kategoriach.

W kategorii szkoły wszystkich typów:
I miejsce – Gimnazjum nr 12 ( 87,89 kg / 1 ucznia)
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 ( 51,75 kg / 1 ucznia)
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 19 ( 23,04 kg / 1 ucznia)

W kategorii przedszkola:
I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 4 ( 180,82 kg/1 przedszkole)
II miejsce – Publiczne Przedszkole nr 15 (118,36kg/ 1 przedszkole)
III miejsce – Publiczne Przedszkole nr  10 (64,17kg/1 przedszkole)