Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o zasadach udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych.