27 maja odbędzie się LVI sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LVI sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta.
3. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Sport w mieście

 – wystąpienie Prezydenta Miasta
 – wystąpienia zaproszonych gości
 – dyskusja

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad sesji.