‚Nadejście Cyborga’. Inżynieria Biomedyczna – wczoraj, dziś, jutro. Pod takim tytułem już dziś 24 maja w Domu Zdrojowym odbędzie się wykład prof. dra hab. inż Ryszarda Tadeusiewicza.

Wykład rozpocznie się o godzinie 16.00.

Organizatorem spotkania z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem jest Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Wszechnica Edukacyjna Uniwersytetu Otwartego Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH w Jastrzębiu Zdroju.