Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół Nr 2 im. W. Korfantego zaprasza wszystkich gimnazjalistów na konsultacje z doradcą zawodowym.

Doradca zawodowy pomoże rozwiązać problemy w sprawie wyboru dalszego kształcenia, planowania ścieżki kariery zawodowej, zdiagnozuje predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia, jak również dostarczy informacji o zawodach i kierunkach kształcenia. Z fachowej pomocy gimnazjalista może skorzystać w dogodnym dla siebie terminie, po uprzednim skontaktowaniu się z doradcą pod numerem telefonu 510 406 180, bądź e-mailem: szokzs2@vp.pl

Podstawowe usługi Szkolnego Ośrodka Kariery oferowane uczniom:

– rozwijanie umiejętności: planowania własnej ścieżki edukacyjnej, planowania własnego rozwoju zawodowego, funkcjonowania na rynku pracy;
– udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno -zawodowej: specjalistycznych multimedialnych programów komputerowych, ulotek i broszur, czasopism, książek i informatorów, kaset video itp.;
– wskazywanie informacji w Internecie m. in.: z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, telepracy, edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet), dotyczącej trendów na rynku pracy;
– poradnictwo indywidualne i grupowe.

Szkolny ośrodek kariery: doradca zawodowy – Iwona Wewióra

poniedziałek od 10.00 do 18.00
wtorek  od 14.00 do 18.00
środa  od 07.00 do 12.00
czwartek od 11.30 do 15.30