Niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym nieustannie padający deszcz spowodował, zawalenie się wielu drzew na terenie naszego miasta. Wszystkie powstałe z tego powodu szkody są na bieżąco usuwane.

Drzewa przewróciły się m.in. przy ul. 1 Maja, na terenie siedziby Akademii Górniczo Hutniczej oraz przy ul. H. Sawickiej, ul. Morcinka, ul. Żeromskiego oraz ul. A. Krajowej.