Jeszcze przynajmniej kilka dni potrwa wypompowywanie wody z ul. Pszczyńskiej w rejonie wiaduktu w Bziu. Ostatniej doby ubyło tam 11 cm wody. Na tym terenie 24h na dobę pracuje kilka pomp.

Od pierwszego dnia powodzi w naszym mieście działa Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwołany przez prezydenta miasta. Natychmiast zostały podjęte niezbędne czynności organizacyjne i techniczne w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia.

16 maja rozpoczęły się interwencje Państwowej Straży Pożarnej związane z obfitymi opadami deszczu. PSP tylko podczas pierwszych dni powodzi odnotowała ponad 100 interwencji.

Po ponad tygodniu działań strażacy uporali się z większością zalewisk. Pompa z kopalni JasMos pracuje obecnie na ul. Pszczyńskiej (rejon ‚Leśna’). Dwie kolejne pompy pracują natomiast z drugiej strony ulicy, od strony Pawłowic. W chwili obecnej nieprzejezdna została tylko ulica Pszczyńska w okolicach wiaduktu w Bziu. Na tym terenie 24h na dobę pracuje kilka pomp, które w przypadku dalszej poprawy pogody, powinny wodę wypompować w ciągu najbliższych dni. Ostatniej doby ubyło tam ok. 11 cm wody. Nie oznacza to jednak, że kiedy woda zniknie, ul. Pszczyńska będzie od razu przejezdna. Konieczna będzie jeszcze ekspertyza techniczna wiaduktu.

Do 26 maja Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony wydał z magazynu przeciwpowodziowego kilkanaście tysięcy worków do dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straży Miejskiej. Udzielono także pomocy gminie Zebrzydowice, przekazując 1000 szt. worków. Został sprawdzony stan techniczny sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym, dokonano także objazdu newralgicznych miejsc na terenie miasta, gdzie występuje możliwość podtopień. Z magazynu przeciwpowodziowego przekazano 20 kompletów przeciwdeszczowych (buty gumowe, ubrania) oraz 20 szt. łopat osadzonym w Zakładzie Karnym. Wydano także 200 szt. rękawic podgumowanych oraz gumowych. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony zakupił 15 000 szt. worków, 50 ton piasku, buty wodery (wykorzystywane przez strażaków), 4 szt. zapory przeciwpowodziowej. Przekazano także motopompę szlamową i 3 zapory przeciwpowodziowe do dyspozycji w Państwowej Straży Pożarnej. Dla służb ratowniczych zapewniane są posiłki regeneracyjne. Uruchomione zostały także środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dotychczasowe poniesione straty wynoszą 4 795 000,00 zł.