Prezydent miasta Marian Janecki, rozpatrując wnioski dyrektorów przedszkoli, podjął decyzję o utworzeniu w roku szkolnym 2010/2011 dodatkowych czterech oddziałów przedszkolnych. Powstały one w Publicznych Przedszkolach nr 3, 4, 14 i 26.

Są to oddziały 5-godzinne, a więc w wymiarze niezbędnym do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W oddziałach jest miejsce dla 100 dzieci i tyle zostało już przyjętych. Nowe oddziały są kontynuacją grup, które powstały w związku z realizacją projektu unijnego ‚Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy’ i kończą swoją działalność 20 lipca – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Przyjęcie większej liczby dzieci do przedszkoli wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników. Zatrudnienie to wzrośnie o 5,8 etatów pedagogicznych i o 4 etaty pracowników obsługi.

Po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych przedszkoli znana będzie łączna ilość miejsc w placówkach, jak i liczba dzieci oczekujących.