Centrum Kształcenia Praktycznego informuje, iż zakończona została procedura naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 ‚Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.’

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie oraz przeprowadzenie praktyk  miesięcznych dla zakwalifikowanych uczniów technikum z rejonu Jastrzębia Zdroju, Rybnika, Pszczyny, Czechowic Dziedzic uczących się w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik logistyk oraz technik mechatronik.
Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria do wspólnej realizacji projektu wybrano Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL oraz CET spółka z o. o.

Oferent spełnił wszystkie oczekiwania i wymagania postawione przez Zamawiającego. Przy wyborze Partnera zadecydowały następujące kryteria:
1)     zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2)     doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze,
3)     oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
4)     gotowość do współpracy z CKP przy przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera.