Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw potrzebom płatnikom, którym powódź zniszczyła dokumenty i dane potrzebne do rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Każdy poszkodowany może złożyć wniosek o wydanie kopii danych z zasobów przechowywanych w bazie danych ZUS.

Płatnikom składek, którzy utracili możliwość rozliczania się z ZUS z powodu utraty danych, Zakład umożliwia złożenie w specjalnym trybie zamówienia na wygenerowanie i wydanie plików elektronicznych (w formacie KEDU) z danymi osób zgłoszonych do ubezpieczeń.

Aby uzyskać takie dane należy złożyć wizytę w placówce ZUS lub skontaktować się z infolinią Zakładu – numer telefonu 0 801 410 410 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00)* i podać dane identyfikacyjne płatnika oraz poinformować o szczególnej sytuacji utraty danych.

Po wygenerowaniu plików KEDU pracownik Zakładu uzgodni telefonicznie termin przekazania przygotowanego nośnika danych. Podczas odbioru plików płatnik składek powinien wylegitymować się dowodem osobistym, w przypadku osoby upoważnionej powinna ona przedstawić pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu płatnika oraz dowód osobisty.

Płatnicy składek, którzy nigdy nie przekazywali dokumentów w formie elektronicznej, a utracili dokumenty w formie papierowej, mogą również wystąpić o wygenerowanie plików KEDU. Ich użycie w programie Płatnik ułatwi odtworzenie utraconej dokumentacji. Program Płatnik można pobrać ze strony internetowej Zakładu lub otrzymać bezpłatnie w najbliżej placówce Zakładu.

Na prośbę płatnika możliwe jest również wygenerowanie i wydanie bezzwłocznie w terenowych jednostkach organizacyjnych wyciągu z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych zawierającego wyłącznie dane identyfikacyjne i adresowe zgłoszonych ubezpieczonych.

Beata Kopczyska
rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku

* Infolinia ZUS dostępna jest z telefonów stacjonarnych i komórkowych w sieci Orange. Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.