Obchody Święta Działacza Kultury są tradycyjnie już okazją do przyznawania nagród i odznaczeń dla osób najbardziej zaangażowanych w propagowanie kultury w mieście. Władze miasta, twórcy i animatorzy kultury spotkali się  w Domu Zdrojowym.

Zgromadzonych gości przywitał prezydent miasta Marian Janecki:

Jest mi niezmiernie miło spotkać się w tym zaszczytnym gronie. Chciałbym z tego miejsca podziękować twórcom i pracownikom instytucji kulturalnych za zaangażowanie w swoją pracę, dzięki której miasto może szczycić się życiem kulturalnym na wysokim poziomie – mówił prezydent.

Następnie na scenie pojawiła się młoda i utalentowana jastrzębianka – Paulina Goranow, która zaśpiewała piosenkę ‚Niebo to my’ z repertuaru Edyty Górniak.

Na wręczenie nagród trzeba było jeszcze poczekać, gdyż dla zgromadzonych gości z godzinnym spektaklem wystąpiła aktorka Hanna Śleszyńska, która skeczami, opowieściami oraz piosenkami rozbawiła publiczność. Zaprezentowała również fragment monodramu ‚Kobieta pierwotna’, z którym występuje na co dzień w teatrze ‚Bajka’. Adaptacja sztuki zdecydowanie przypadła do gustu zebranej publiczności.

W pierwszej kolejności wręczono zbiorową nagrodę miasta. Laureatem został chór Ave, działający przy Parafii N.M.P. Matki Kościoła, który w tym roku obchodzi 15. rocznicę swego istnienia. Chór wykonuje głównie utwory o tematyce religijnej, ale śpiewa także utwory świeckie o treści patriotycznej. Jest współorganizatorem, w swojej parafii, Festiwalu im. ks. Anzelma Skrobola, a także Dekanalnej Adoracji Żłóbka. Chór AVE jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Śląski i uczestniczy w przeglądach i konkursach organizowanych przez ten związek. Nagrodę z rąk zastępcy prezydenta Franciszka Piksy odebrała Wiesława Kmita – prezes chóru.

Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia dla osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do upowszechniania kultury w naszym mieście. W tym roku nagroda indywidualna przypadła Henryce Moroń i Marianowi Górnemu.

Pani Henryka Moroń jest nauczycielem muzyki z wieloletnim stażem pracy dydaktyczno – wychowawczej. Jest również założycielem, dyrygentem i opiekunem zespołu Wiolinki Zespół ten odnosi znaczące sukcesy na terenie miasta, województwa, a nawet kraju. Pani Henryka jest autorem dwóch płyt promocyjnych o tematyce ekologicznej i turystycznej oraz kolęd i pastorałek. Organizuje i pełni rolę koordynatora regionalnych konkursów piosenki ‚Wygraj sukces’. Za pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymała nagrody dyrektora, Kuratora Oświaty i Wychowania, Prezydenta Miasta, Ministra Edukacji i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała również odznakę Zasłużony dla Miasta Jastrzębie Zdrój za profesjonalizm w wykonywaniu pracy zawodowej oraz zaangażowanie w rozwój i promocję naszego miasta.

Drugim nagrodzonym został Marian Górny, prezes działającego od 15 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej. Jest pasjonatem i znawcą historii lokalnej. Pod jego kierownictwem Towarzystwo otrzymało m.in. Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego, XXX Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia, zbiorową Nagrodę Miasta Jastrzębie Zdrój za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury oraz Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego.
Pan Marian Górny jest współautorem pięciu tomów Jastrzębskiej Biblioteki Historycznej, opisujących dzieje parafii w Jastrzębiu Zdroju, Bziu, Moszczenicy oraz Ruptawie na tle historii Śląska od początku osadnictwa po czasy współczesne. Marian Górny ściśle współpracuje z Galerią Historii Miasta oraz Miejską Biblioteką Publiczną.

Nagrodzeni otrzymali srebrną odznakę, dyplom oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3 tysięcy złotych. W dalszej części uroczystości wystąpiły solistki zespołu ‚Wiolinki’: Martyna Kowalczyk i Dominika Kozak.

Podczas Święta Działacza Kultury wręczono ministerialne odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej, które powędrowały do:  Heleny i Leona Białeckich, Renaty Raszyk i Stanisława Łastówki. W imieniu posła Krzysztofa Gadowskiego wyróżnienia wręczyła przewodnicząca rady miasta Alina Chojecka.

Spotkanie było również okazją do wręczenia wyróżnień dla pracowników placówek kulturalnych w mieście. Wyróżnieni z Miejskiego Ośrodka Kultury to: Edyta Śliwczyńska, Krystyna Stec, Ewa Abramowicz, Rafał Kłujszo, Arkadiusz Szweda. Natomiast wśród pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej: Anna Barzycka, Wacław Bednorz, Maria Jasionek, Karina Korduła-Bloch oraz Aleksandra Miśkowiec.