31 maja w Szkole Podstawowej nr 9 im. Gustawa Morcinka odbyła się inauguracja IX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Akcja przeprowadzona została, w tejże szkole, już po raz siódmy. Stanowi ona podsumowanie skierowanego do rodziców i dzieci całorocznego programu promocji czytelnictwa.

Na uroczystość, oprócz dzieci klasy pierwszej oraz maluchów z przedszkola nr 6 i nr 8, zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miasta oraz rodzice i dziadkowie. Tradycyjnie, rozpoczęto od odczytania ‚Lokomotywy’ Juliana Tuwima, następnie wręczono pamiątkowe dyplomy osobom szczególnie zaangażowanym w szerzenie idei czytania dzieciom.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się 3-częściowy ‚Baśniowy konkurs’, który polegał na odgadywaniu tytułów baśni. Dzieci przedstawiły również bardzo ciekawe inscenizacje każdej z bajek.
Inaugurację zakończył żywiołowy występ taneczny szkolnego zespołu ‚Świetliki’.
Przed pożegnaniem wszyscy uczestnicy otrzymali broszurki, zachęcające do głośnego czytania dzieciom oraz zalecające odpowiednie lektury dla każdej grupy wiekowej.