Miasto przystępuje do procedury sprzedaży swoich gruntów w tzw. Strefie Centrum, tj. pomiędzy ulicami Północną, Sybiraków, Porozumień Jastrzębskich i Warszawską. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie podjęła podczas majowej sesji Rada Miasta.

Inwestor – firma MD Jastrzębie Zdrój spółka z o. o. –  będąca w posiadaniu gruntów w tej strefie zwróciła się do nas o sprzedaż naszych czterech działek o łącznej  powierzchni ok. 0,36 ha. Cieszy nas taki wniosek inwestora, gdyż oznacza to, że nadal jest on zainteresowany realizacją inwestycji w Strefie Centrum – tłumaczy Marian Janecki, prezydent miasta.

Na sprzedaż działki musiała wyrazić zgodę Rada Miasta. Uchwała upoważnia prezydenta do dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej, gdyż działki są przeznaczone na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Teraz zostanie wykonany operat szacunkowy, tj. wycena działek, a następnie sporządzony będzie wykaz nieruchomości, który podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na 21 dni. Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu zostanie sporządzony protokół z rokowań stanowiący podstawę do spisania aktu notarialnego sprzedaży.

Ponadto na jednej z dziełek zostanie ustanowiona odpłatna służebność na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na działce znajduje się bowiem komora i kanałowa sieć ciepłownicza zasilająca m.in. Osiedle Staszica i Osiedle Pionierów oraz planowane centrum handlowe.

Będzie też konieczność dostosowania układu komunikacyjnego w mieście do wielkości ruchu drogowego, który będzie generowany przez funkcjonujący zespół obiektów.