1 czerwca w Domu Zdrojowym odbył się ‚Dzień dziecka z biblioteką’ pod hasłem: ‚Biblioteka jest od tego aby czytać na całego’. Impreza zorganizowana była podczas IX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Zgromadzonych licznie małych gości powitał wodzirej imprezy Clown Dyzio, ‚Ciocia Marysia’ czyli dyrektor biblioteki Maria Kucharska oraz prezydent miasta Marian Janecki. Następnie przed dziecięcą publicznością wystąpił znany wszystkim śląski pisarz Marek Szołtysek, który brawurowo odczytał ‚Lokomotywę’ Juliana Tuwima, a także opowiedział o sobie i swojej twórczości. Kolejnym punktem programu była inscenizacja bajki ‚Kopciuszek’ w wykonaniu przedstawicieli władz samorządowych i bibliotekarzy. Mali widzowie nagrodzili gromkimi brawami wszystkich aktorów. W ‚Kopciuszku’ wystąpili:
Narrator – Marian Janecki prezydent miasta
Król – ks. Michał Wala z parafii rzymskokatolickiej Podwyższenia Świętego Krzyża w Jastrzębiu Zdroju;
Książę -Dariusz Holesz skarbnik miasta;
Ochmistrz – Franciszek Piksa zastępca prezydenta miasta;
Kopciuszek – Karolina Kwieczkowska-Reguła bibliotekarz;
Macocha – Maria Pilarska naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji;
Haneczka – Sabina Kończal naczelnik Wydziału Kultury i Sportu;
Kasieńka – Ewa Sobczak bibliotekarz;
Wróżka – Aleksandra Sokala plastyk;
Mieszczanin I – Michał Szelong zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Mieszczanin II – Tomasz Czułyt kierownik kąpieliska ‚Zdrój’;
Dama dworu – Karolina Wróżek bibliotekarz;
Scenariusz, reżyseria, sufler – Maria Jasionek bibliotekarz.
 

Następnie scenę zajęli profesjonalni aktorzy z przedstawieniem teatralnym ‚Cudowna lampa Alladyna’. Gratulacje, dyplomy i nagrody odebrali również zwycięzcy konkursu na ‚Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2009/2010’ oraz rodzinnego konkursu plastycznego ‚Sówka – mądra główka’.

Tytuł Najaktywniejszego Czytelnika Roku przyznano w trzech kategoriach:
– klasy I-III szkoły podstawowe, w tej kategorii najlepszy był Tomasz Wawrzeńczyk,
– klasy IV- VI szkoły podstawowe, w tej kategorii zwyciężyła Martyna Ostrowska,
– gimnazja, w tej kategorii najaktywniejszą czytelniczką została Katarzyna Fusik.

Natomiast w rodzinnym konkursie plastycznym ‚Sówka – mądra główka’ I miejsce zdobyła ‚Rodzina Podgórskich’, II miejsce przypadło w udziale drużynie o nazwie ‚Kucia family’, laureatem III miejsca została drużyna ‚WMP Sawulki’.

Na zakończenie imprezy popisy dały dzieci i młodzież – uczestnicy studium muzycznego ‚Music Point’ pod kierunkiem Przemysława Strączka.
Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa plakatów ‚Portret muzyka. Fryderykowi Chopinowi w 200. rocznicę urodzin’ w Galerii ‚Da Vinci’, prezentacja multimedialna, quiz wiedzy oraz konkursy i twórcze zabawy. Dzieci na imprezę przywiezione zostały ‚Bajkobusami’ – kolorowymi bajkowymi autobusami udostępnionymi dzięki uprzejmości Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju.

* Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu ‚Jastrzębskie sploty literackie’

Miejska Biblioteka Publiczna