W nadchodzącym tygodniu odbędą się zebrania otwarte z mieszkańcami jednostek pomocniczych miasta.

Zebrania odbywać się będą według następującego harmonogramu:

– Sołectwo Szeroka – 8 czerwca, godz. 17.30, OSP Szeroka
– Osiedle Morcinka – 9 czerwca, godz. 17.00, Gimnazjum nr 8