Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój pozytywnie przeszedł audit sprawdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008. Audit przeprowadzili 8 czerwca audytorzy z Polskiego Rejestru Statków.

Audit przeprowadzony przez firmę zewnętrzną potwierdził, że system zarządzania jakością jest zgodny z normami ISO 9001:2008. Dotychczas urząd posiadał certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000, teraz dostosowaliśmy system w urzędzie do nowej normy. Świadczy to o tym, że nasz system zarządzania ciągle się rozwija, tak abyśmy mogli jak najlepiej wykonywać zadania urzędu. – mówi Grzegorz Dulemba, sekretarz miasta i jednocześnie pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością.

Audytorzy, aby zebrać tzw. dowody z auditu, odwiedzili między innymi Wydział Organizacyjny, gdzie zbadano proces przygotowywania zarządzeń, procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz środowiskiem pracy. Przedmiotem auditu były ponadto procesy udzielania zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowywania projektów uchwał, wydawania decyzji, zaświadczeń postanowień i zezwoleń. Auditorzy nie stwierdzili niezgodności z normami.