‚Bezpieczne i przyjazne osiedle’ – pod takim tytułem 8 czerwca w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja, na której debatowano o bezpieczeństwie w naszym mieście.

Była to już druga konferencja poświęcona bezpieczeństwu regionalnemu.

W debacie udział wziął prezydent miasta Marian Janecki, który otworzył konferencję, komendant straży miejskiej Marek Wróbel, a także radni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, kuratorium oświaty, policjanci z komendy wojewódzkiej, jak i miejskiej, strażnicy miejscy, a także przewodniczących rad osiedli oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.