24,70 – taki wynik uzyskali jastrzębscy szóstoklasiści na sprawdzianie podsumowującym wiedzę zdobytą  w szkole podstawowej. Uczniowie jastrzębskich szkół osiągnęli wynik powyżej średniej arytmetycznej dla całego województwa śląskiego.

Średnia dla naszego województwa wyniosła 24,37. Najlepsi okazali się uczniowie z Bielska Białej, którzy uzyskali wynik 26,04.

8 kwietnia 2010 roku do egzaminu przystąpiło w Jastrzębiu 995 uczniów.