Prezydent Marian Janecki zaprasza mieszkańców miasta do korzystania z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych  wynikających  z ‚Programu Zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010’.

Bezpłatne badania profilaktyczne można wykonać w następujących placówkach medycznych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.:

‚Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu oddechowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój’. Z badań mogą skorzystać mieszkańcy miasta powyżej 40 roku życia. Wykonawcą badań jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Al. Jana Pawła II 7. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu tel.: 032 47 84 262 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

‚Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój’. Z badań mogą skorzystać mieszkańcy miasta powyżej 35 roku życia. Wykonawcą badań jest NZOZ ‚Ośrodek zdrowia’ Jastrzębie Zdrój, ul. Kusocińskiego 23 a. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu tel.: 032 47 64 445 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

‚Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2010, w zakresie badań mammograficznych i sonomammograficznych’. Z badań mogą skorzystać mieszkanki miasta powyżej 35 roku życia. Wykonawcą badań jest NWZOZ ‚MEDICUS 99’ Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 1/d. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu tel.: 032 47 64 555, 032 47 64 550 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00.

‚Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2010’. Z badań mogą skorzystać mieszkanki miasta powyżej 30 roku życia. Wykonawcą badań jest NWZOZ ‚MEDICUS 99’ Jastrzębie Zdrój, ul. Dworcowa 1/d. Informacja i rejestracja pod numerem telefonu tel.: 032 47 64 555, 032 47 64 550 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00.

‚Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2010’. Z badań mogą skorzystać mieszkańcy miasta powyżej 18 roku życia.  Wykonawcą badań jest NZOZ ‚SANODERM’ Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczno – Wenerologiczna Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 2a Informacja i rejestracja pod numerem telefonu tel.: 032 47 15 626 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Wszystkie badania są bezpłatne, finansowane przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.

Bliższych informacji udziela Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pok. 402 B,  w godzinach pracy Urzędu, tel/fax 032 47 85 391.