W tym roku mija 15. lat od momentu, kiedy dwa blisko położone siebie miasta, leżące po dwóch stronach granicy polsko-czeskiej podpisały w umowę o wzajemnej współpracy. Podpisana 6 marca 1995 roku dała początek owocnej wymianie doświadczeń dwóch podobnych do siebie  poprzez charakter i historię miast – Jastrzębia Zdroju i Karwiny.

Uroczystość podsumowująca współpracę obu miast odbyła się 10 czerwca w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój.
Na zaproszenie prezydenta Miasta Mariana Janeckiego do jastrzębskiego magistratu przybyli obecny prezydent Karwiny Tomas Hanzel, Andrea Hoschnová – kierownik w Izbie Gospodarczej w Karwinie, Helena Bogoczová z Urzędu Miasta Karwina, Petr Mikula – asystent prezydenta, Miroslav Kostroun – koordynator projektu ‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’ ze strony miasta Karwina. Wśród dostojnych gości nie zabrakło także Lubomíra Kuznika – sygnatariusza umowy partnerskiej, byłego burmistrza Karwiny.
Gości przywitał prezydent miasta, który w krótkim wystąpieniu podkreślał podobieństwa między naszymi miastami.

Te 15 lat przyniosło szereg pożytecznych inicjatyw przybliżających do siebie ludzi, których jeszcze tak niedawno dzieliła nie zawsze przyjazna granica. Z Karwiną łączy nas wiele podobieństw historycznych i gospodarczych – mówił prezydent Marian Janecki.
Spotkanie było także okazją do zapoznania się z założeniami projektu ‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’ oraz obejrzenia prezentacji multimedialnej podsumowującej współpracę. Ponadto głos zabrał Bogdan Kasperek, dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza’, który wygłosił referat pt. ‚Euroregion Śląsk Cieszyński jako platforma współpracy samorządów lokalnych’.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie wyróżnień osobom wspierającym współpracę miast partnerskich. Osobom, które zarówno zainicjowały wzajemną współpracę obu miast, jak i tym, które tę współpracę rozwijają i aktualnie ożywiają.
Wyróżnienia te przyznała  polsko-czeska komisja, powołana w ramach realizacji projektu partnerskiego, która spotkała się w czerwcu tego roku w siedzibie Urzędu Miasta.

Wyróżnienia z rąk zastępcy prezydenta Franciszka Piksy odebrali: Tomas Hanzel, Marian Janecki, Lubomír Kuznik, Bogdan Kasperek, Maria Kucharska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Jarosław Mrożkiewicz nauczyciel Zespołu Szkół Handlowych. Niestety osobiście wyróżnień nie mogli odebrać Janusz Ogiełgo prezydent miasta w latach 1994-2002, Jaroslav Dadok dyrektor Izby Gospodarczej w Karwinie oraz Michał Domagała, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji tutejszego Urzędu. Ponadto podziękowania wręczono osobom zaangażowanym w realizację projektu ‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’.
Zebranym czas umilał kwartet fletowy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Jubileusz został zorganizowany w ramach projektu pn. ‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Miastem Karwina.