W Szkole Podstawowej nr 4 im. Leona Kruczkowskiego, od roku, realizowany był projekt edukacyjny ‚Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’.

Prowadzone w trybie pozalekcyjnym zajęcia mają na celu wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, motorycznego oraz fizycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną. W sali lekcyjnej zorganizowano tzw. Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Ich wyposażenie stanowią celowo dobrane, wielofunkcyjne środki dydaktyczne, takie jak, np.: chusta animacyjna, instrumenty muzyczne, puzzle, gry, książeczki z zadaniami i zagadkami czy przybory do prac ręcznych. Służą one rozwijaniu umiejętności w obrębie kompetencji, w oparciu o koncepcję inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. 

Projekt ‚Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’ składa się z trzech etapów. W etapie I uczestniczyli uczniowie obecnej klasy II a, pod kierunkiem pani Ewy Poznańskiej. W etapie II zajęcia dla uczniów klasy I a prowadziła pani Ewa Miśkowiec. Etap III z uczniami przyszłej klasy pierwszej poprowadzi pani Ewa Lis.

Zajęcia w etapie II, rozpoczęły się w lutym br. Rodzice z zainteresowaniem przyjęli założenia projektu, a uczniowie z ogromnym entuzjazmem rozpoczęli zajęcia i zawsze chętnie w nich uczestniczyli. Różnorodność środków dydaktycznych zapewniła, każdemu dziecku, rozwój zainteresowań i umiejętności oraz przyczyniła się do pogłębienia wiedzy.

11 czerwca, w sali gimnastycznej szkoły, odbył się pokaz umiejętności uczniów klasy I a. Pokaz poprowadziła pani Ewa Poznańska, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. rodzice uczniów. Po krótkim powitaniu zgromadzonych, przez zastępcę dyrektora pana Marka Jagielskiego, dzieci zaśpiewały piosenkę. Później wysłuchały bajki, rozwiązywały zagadki geograficzne oraz brały udział w zabawach z chustą animacyjną. Uczniowie zaprezentowali także zdolności matematyczne, językowe i plastyczne. Pokaz stanowił podsumowanie etapu II. 

Uczniowie klasy I a, z żalem przekażą swe ulubione środki dydaktyczne kolejnym pierwszakom. Dzięki projektowi ‚Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy’, w założeniach którego  ‚każde dziecko jest zdolne’,  osiągnęły już sporo i teraz mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z wielu innych źródeł. 

Akcja współfinansowana jest przez budżet państwa oraz przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem Projektu jest Grupa Edukacyjna S.A., a instytucją pośredniczącą – Ministerstwo Edukacji Narodowej.