Od stycznia br. miasto Jastrzębie Zdrój w partnerstwie z miastem Karvina realizuje projekt pn. ‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’. Przedsięwzięcie to ma charakter kampanii promującej walory turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalne obu miast. Działania promocyjne projektu odbywać się będą m.in. podczas tegorocznych Dni Jastrzębia Zdroju i Dni Karviny.

18 czerwca br. na Rynku Masaryka w Karvinie i 19 czerwca br. na koronie Stadionu Miejskiego w Jastrzębiu Zdroju wystawione zostanie ‚stoisko projektu’, gdzie prezentowana będzie m.in. aktualna oferta instytucji zajmujących się turystyką, sportem, rekreacją i kulturą w obu miastach. Ponadto każdy odwiedzający stoisko projektowe będzie mógł wziąć udział w quizie z nagrodami.

Projekt pn. ‚Spotkajmy się po drugiej stronie granicy’, dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.