Zarządzeniem prezydenta miasta cztery organizacje pozarządowe otrzymają dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny edukacji na rok 2010.

Dotacje otrzymają następujące stowarzyszenia:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców ‚Tęcza’ w Jastrzębiu Zdroju – na organizację ‚Integracyjnego pleneru malarskiego’ – kwotę 2 450,00 zł.
2. Stowarzyszenie ‚Projekt dziesiątka’ w Jastrzębiu Zdroju – na organizację i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych wspomagających rozwój i uzdolnienia dzieci i młodzieży ‚W moich górach ulubionych’ – kwotę 1 700,00 zł.
3. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Jastrzębiu Zdroju – na organizację obozu języka angielskiego dla dzieci i młodzieży – Day Camp’10 – kwotę 3 300,00 zł.
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju – na organizację zadania pn. ‚Jastrzębskie lato z duchami’ – kwotę 3 000,00 zł.

Łącznie na realizację zadania publicznego z dziedziny edukacji przez organizacje pozarządowe przyznano kwotę w wysokości 10 450, 00 złotych.