W Jastrzębiu Zdroju rozpoczął działalność Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości. Celem działania takiego Inkubatora jest kompleksowe, całkowicie bezpłatne wsparcie bieżącej działalności III sektora. Inkubator jest miejscem wsparcia i aktywizacji organizacji (głównie stowarzyszeń, fundacji, parafii, klubów sportowych, zakładów aktywności zawodowej), przyczyniającego się do wszechstronnego rozwoju III sektora w mieście.     

Na utworzenie Inkubatora nasze miasto pozyskało środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach projektu ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości’.  Projekt jest realizowany wraz z pięcioma innymi miastami: Gliwicami (lider projektu), Tychami, Dąbrową Górniczą, Żorami i Katowicami. Będzie on trwał do końca lutego 2012 roku.

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości oferuje: bezpłatne poradnictwo w zakresie: zakładania, prowadzenia bieżącej działalności, źródeł jej finansowania oraz sposobów pozyskiwania środków na bieżącą działalność (wsparcie w pisaniu i opiniowaniu projektów, konstruowanie budżetu projektu) prowadzone przez etatowych pracowników Inkubatora;
bezpłatne specjalistyczne doradztwo związane z działaniem organizacji: 440 godzin z zakresu księgowości, 440 godzin z zakresu prawa (świadczone przez wykwalifikowanego radcę prawnego) oraz 440 godzin marketingu/wizerunku (w tym tworzenie stron www);
bezpłatne szkolenia z zakresu źródeł finansowania projektów partnerskich, idei wolontariatu oraz szeroko pojętego wsparcia lokalnych liderów/przywódców, tak ważnego z punktu widzenia motywowania osób do działalności społecznej. Istnieje możliwość zgłaszania tematów szkoleń oraz własnego zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla organizacji z naszego miasta; bezpłatne wsparcie infrastrukturalne: możliwość bezpłatnego korzystania z: zaplecza biurowego (klimatyzowane sale), komputerów, drukarki, telefonu/faksu, skanera, kserokopiarki, Internetu, sali szkoleniowej; możliwość udostępnienie adresu siedziby, tworzenie stron www – miejsce na serwerze.

Projekt skierowany jest również do osób lub grup nieformalnych, które zainteresowane są utworzeniem i działaniem w organizacji pozarządowej. Dodatkowo w 2011 roku sześć organizacji z Jastrzębia Zdroju wybranych w drodze konkursu, skorzysta z bezpłatnego prowadzenia księgowości przez profesjonalne biuro rachunkowe na okres jednego roku oraz wsparcia w postaci darmowego, dodatkowego indywidualnego konsultingu dotyczącego prowadzenia i strategii rozwoju organizacji.

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju mieści się przy ul. Wrzosowej 12 A. E-mail: jcop@um.jastrzebie.pl
Strona internetowa: www.jastrzebie.pl/isp.html
Telefon: 32 471 95 55. Inkubator czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 18.00.