O aparat do hemodializy typ 4008 B wzbogacił się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2. Aparat dla Stacji Dializ w Oddziale Nefrologiczno – Wewnętrznym przekazało Stowarzyszenie Dializowanych ‚Nephros’.

Ośrodek Dializ Pozaustrojowych to miejsce gdzie sztuczne nerki, zastępują te prawdziwe. Niektórzy pacjenci dializowani są już od kilkunastu lat i dzięki temu o tyle przedłużyło się ich życie. Sprzęt, który otrzymaliśmy, spełnia zadania nerki, oczyszczając przy tym cały organizm – wyjaśniła p.o ordynatora oddziału nefrologiczno-wewnętrznego Marzena Żelaźnicka.

Wartość sprzętu wynosi 37 450  złotych.

 Pieniądze na zakup sprzętu stowarzyszanie ‚Nephros’ pozyskało z 1% od podatników, którzy zdecydowali się swoje pieniądze przekazać właśnie temu stowarzyszeniu.

.