Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych ‚Wzrastaj’ zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu ‚Muzyczne sploty – Pieśni z Polski i Europy’. Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

W warsztatach mogą wziąć udział zarówno osoby profesjonalnie zajmujące się śpiewem, jak i amatorzy. Każdy może się przekonać, że śpiew to doskonała zabawa i miły sposób spędzania czasu wolnego, w gronie osób o podobnych zainteresowaniach!

W programie  pięć weekendowych warsztatów wokalnych obejmujących:
– elementy wiedzy o emisji i higienie głosu
– praca nad regionalnymi sposobami emisji
– zapoznanie się z wybranymi pieśniami mniejszości narodowych jak Łemkowie, Ukraińcy i Cyganie 
– pieśni z Mazowsza i Podlasia oraz Południa Polski
– praca z półtonami, barwą i ozdobnikami
– nauka pieśni jedno- i wielogłosowych z różnych regionów Bałkanów, w rytmach parzystych i nieparzystych i do nich proste korowody
– praca  każdorazowo dotyczyć  będzie sposobów emisji i otwieraniu głosu oraz zawierać miniwykłady na temat tradycji śpiewu ludowego.

Pierwsze warsztaty już 26 i 27 czerwca!

Instruktorką czerwcowych warsztatów ‚śpiewu białego’ jest  dr Ewa Grochowska – nauczyciel śpiewu tradycyjnego, od 8 lat zajmująca się także zgłębianiem tajników tradycyjnych manier wykonawczych muzyki instrumentalnej. Nagrała 2 płyty CD z polską muzyką tradycyjną, we współpracy z Fundacją ‚Muzyka Kresów’ z Lublina. Wykładowca Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej przy Fundacji ‚Muzyka Kresów’, wykładowca – współpracownik Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w latach 2005 – 2007 pracownik Ośrodka ‚Brama Grodzka – Teatr NN’ w Lublinie. Współpracownik i trener organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą. Zrealizowała bądź współpracowała przy realizacji ponad czterdziestu projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego, muzyki tradycyjnej, historii lokalnej, teatru. Koncertowała w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, na Litwie, w Portugalii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 r. Swoje umiejętności w tym zakresie doskonali od roku 1999. Rozpoczynała pracę pod kierunkiem wybitnych specjalistów (folklorystów i etnomuzykologów) z Polski i Europy Środkowo – Wschodniej (m.in. Monika Mamińska (Lublin), Swietłana Własowa (Moskwa), Swietłana Buckaja (Mińsk).

Więcej informacji i zapisy pod numerem telefonu: 507 432 337

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Mazurska 6

Termin pierwszych warsztatów:
26.06.2010r., godz. 16:00-20:00  
27.06.2010r., godz. 10:00-13:00