Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała I nagrodę w kategorii szkół podstawowych w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu na najciekawsze strony internetowe, dokumentujące realizację Partnerskich Projektów Szkół oraz Partnerskich Projektów Regio w ramach programu Comenius, pod nazwą ‚Comenius w Internecie’.

Na konkurs została zgłoszona strona internetowa, dokumentująca partnerski projekt Comeniusa -‚Let’s Meet throught Cooperation and Teamwork’, realizowany przez SP 4 w latach 2009-2011, której autorem jest Barbara Polnik. Strona została przetłumaczona na język angielski przez Jolantę Nieświec, koordynatora projektu. W przygotowaniu materiałów do strony pomagali nauczyciele i uczniowie. Najbardziej zaangażowany był uczeń – Łukasz Marszałkowski z klasy VI c.

Zgłoszoną do konkursu stronę internetową, oceniała komisja złożona z przedstawicieli Narodowej Agencji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji pozarządowych związanych z oświatą.

Barbara Polnik została zaproszona na ogólnopolską konferencję naukową ‚Liderzy w edukacji’, organizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Łódzki, do  zaprezentowania strony i projektu podczas uroczystości wręczania nagród, na Uniwersytecie Łódzkim.