W naszym mieście już wkrótce pojawią się nowe ulice, a konkretnie już istniejące otrzymają nowe nazwy. Łącznik ul. Rybnickiej i Stodoły już wkrótce będzie nazywał się ul. Dubielec.  Nazwane zostaną także dwie odnogi ul. Młyńskiej: ul. Mączna i ul. Zamłynie. Łącznik ul. Cieszyńskiej i Piotra Skargi będzie nazywał się ulica Kępa. Ul. Kolonia Jana to z kolei nowa nazwa łącznika ul. Libowiec i Podleśnej. Odnoga ul. Ranoszka będzie nazywała się  Tęczowa. Łącznik ul. Wyzwolenia i Piaskowej uzyskał nazwę ul. Okręgliki.

Pilna potrzeba pojawiania się nowych nazw istniała zwłaszcza na terenie byłej KWK Moszczenica, gdzie działa wiele podmiotów gospodarczych. W okolicy Armii Krajowej, Jagiełły i Chlebowej powstanie nowy układ nazw ulic: będą to ul. Energetyków, która  będzie biegła od Armii Krajowej do skrzyżowania ulic Moszczenickiej i Rozwojowej. Moszczenicka z kolei będzie łączyła się z ul. Jagiełły, a Rozwojowa z Chlebową. Ponadto odnoga ul. Armii Krajowej będzie nazywała się Towarowa.

Ustalenie nowych nazw ulic wiąże się z potrzebą uporządkowania dotychczasowego przebiegu ulic oraz ich odnóg, w celu zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej położonych przy nich nieruchomości zabudowanych lub powstałych w ich sąsiedztwie dużych ilości nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę – wyjaśnia Jacek Kmita, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.

Projektując nowe nazwy, kierowano się potrzebą zachowania lub kształtowania jednolitego charakteru nazewnictwa w rejonach przebiegu dróg. Zmiany zostały zaakceptowane przez Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Nieruchomości i pozytywnie zaopiniowane przez właściwe Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie.