30 czerwca w hotelu ‚Diament’ odbył się wernisaż wystawy pt.: ‚Koncepcja rewitalizacji terenu pokopalnianego w dolinie Szotkówki w gminach Mszana i Jastrzębie Zdrój’. Uroczystość stanowiła podsumowanie konkursu na najlepszy projekt, w którym brali udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Spośród 17 prac wyłoniono zwycięzcę Grand Prix oraz przyznano dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 5 000 zł. za projekt ‚Hałda Park – wielosezonowy ośrodek rekreacyjno – sportowy’ zdobył zespół w składzie: Barbara Flak, Karolina Rudnicka oraz Patrycja Wąs. Wyróżnienia i nagrodę w wysokości 3 000 zł. otrzymały dwa zespoły. Pierwsze wyróżnienie: Ewa Mikołajczak, Jagoda Kus, Barbara Kania i Paweł Kobierzewski za pracę pt. ‚Kopalnia atrakcji’oraz drugie wyróżnienie: Dorota Lach, Anna Karaś i Alicja Król za projekt ‚Rezerwat przyrody – renaturalizacja środowiska’. Sąd konkursowy oceniał prace pod kątem zgodności z podstawowymi wymaganiami, możliwości realizacji, dbałości o środowisko, innowacyjności, wielofunkcyjności oraz atrakcyjności.

Po wręczeniu nagród i dyplomów studenci, posiłkując się planszami, omówili swoje pomysły. Wśród zaplanowanych rozrywek i obiektów znalazły się pola golfowe, galerie handlowe, parki, ścieżki dydaktyczne, punkty obserwacyjne, gastronomia, miejsca do jazdy na nartach wodnych i wiele innych.

Za kreatywność i skrupulatność, towarzyszące powstawaniu projektów, dziękował studentom wójt gminy Mszana Jerzy Grzegoszczyk, zaś prowadzący uroczystość, Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej pan Jarosław Zagórowski nie omieszkał podkreślić godnego podziwu profesjonalizmu prac.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz Wydziału Architekty Politechniki Śląskiej, członkowie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz przedstawiciele gmin Mszana oraz Jastrzębie Zdrój.
Organizatorem konkursu jest Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Katedra Urbanistyki Planowania Przestrzennego, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz gminy Mszana i Jastrzębie Zdrój.