151 dzieci z Jastrzębia wyjedzie w tym roku na kolonie letnie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Kolonie dla dzieci w wieku 8 – 16 lat odbędą się nad morzem w miejscowości Wisełka. OPS zorganizuje trzy takie turnusy.

Kolonie skierowane są dla dzieci klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto 2 dzieci z naszego miasta wyjedzie także nad morze, do miejscowości Pogorzelica, na kolonie organizowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Kolonie organizowane są w ramach dotacji rządowej na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych.

Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach organizuje także, wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Ziemi Myszkowskiej, obóz dla dzieci. W obozie organizowanym w ośrodku harcerskim w Siamoszycach weźmie udział 9 dzieci z Jastrzębia Zdroju, w tym jedno dziecko z rodziny poszkodowanej w powodzi. Wypoczynek ten organizowany jest dla dzieci z mniejszymi szansami, czyli pochodzącymi z rodzin dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, narkomanią, zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową, klęską żywiołową lub ekologiczną.

W sumie na organizowane przez OPS, Śląskie Kuratorium Oświaty i ZHP wakacje wyjedzie 162 dzieci z naszego miasta.