Został przekazany plac budowy na przebudowę budynku Przedszkola nr 12 w Ruptawie. Zakres robót obejmuje rozbudowę budynku przedszkola przy ul. Cieszyńskiej 148 o nową kubaturę – plombę pomiędzy budynkami: przedszkola i przychodni zdrowia – wraz z przebudową samego przedszkola oraz termomodernizacją całego kompleksu obiektów.

Zostanie także wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, a teren wokół budynku będzie zagospodarowany na place i dojścia, plac zabaw, zasadzona zostanie zieleń ozdobna. Obiekt zostanie dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów i zabezpieczony na 4. kategorię szkód górniczych.

Wykonawcą zadania jest firma PB DOMBUD S.A z Katowic. Koszt prac to ponad 5,8 mln zł. Planuje się, że przebudowa potrwa rok. Prace rozbiórkowe ruszą po opuszczeniu budynku przez dzieci, tj. na przełamie lipca  i sierpnia. Teraz wykonawca ma czas na przygotowanie placu budowy.

Cieszę się, że udało się sprawnie przebrnąć przez procedury przetargowe i budowa ruszy zgodnie z planem. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku dzieci wrócą do nowego przedszkola spełniającego wszystkie standardy – mówi prezydent miasta Marian Janecki.

Aktualnie w przedszkolu funkcjonują 3 oddziały gminne  i jeden finansowany z programu unijnego, który będzie działał do 20 lipca. Po przebudowie budynek będzie przystosowany do przyjęcia 125 dzieci.

Budynek przedszkola zostanie na czas remontu wyłączony z użytkowania. Finalizowane są rozmowy dotyczące zapewnienia dzieciom opieki w tym okresie. Od września dwie grupy (tzw. nieżywieniowe) miałyby funkcjonować w pomieszczeniach Domu Sołeckiego w Ruptawie, zaś jedna grupa żywieniowa w pomieszczeniach wynajmowanych od Zboru Wolnych Chrześcijan. Budynek przychodni zdrowia nie będzie wyłączony z użytkowania.

Jest to pierwszy etap realizacji zadania. W drugim planuje się wykonanie zjazdu z ulicy Cieszyńskiej, parkingu, przeniesienie stacji transformatorowej oraz wykonanie przyłącza gazowego.