Prace przy budowie szybu ‚Bzie I’ idą pełną parą. Nad głębionym szybem zakończono właśnie stawianie wieży szybowej. Teraz robotnicy montują koła linowe oraz maszynę wyciągową B 5000.

Oprócz tego gotowe są również pomieszczenia administracyjne, magazyny, rozdzielnie elektryczne i droga dojazdowa do szybu z ulicy Libowiec. Po zamontowaniu kół linowych i maszyny wyciągowej firma Kopex-PBSz rozpocznie dalsze głębienie szybu metodą górniczą. Zgodnie z harmonogramem budowy, prace te mają się rozpocząć w sierpniu. Jednak z uwagi na majowe opady deszczu i powodzie, termin ten może nieznacznie ulec zmianie. W czasie powodzi główne prace przy budowie szybu zostały wstrzymane na trzy tygodnie. Obfite opady deszczu zmusiły wykonawcę do wymiany gruntu z całego terenu budowy.

fot. T. Siemieniec

Przypomnijmy. Szyb ‚Bzie I’, to największa inwestycja w polskim górnictwie od ponad dwudziestu lat. Ostateczna głębokość szybu wynosić będzie 1164 metry.

Cała inwestycja rozpoczęła się 30 lipca 2009 roku w dniu podpisania umowy pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową a firmą Kopex-PBSz. Wartość kontraktu wynosi 180,5 mln złotych netto.

Szyb jest głębiony w ramach rozbudowy kopalni Zofiówka, która obejmuje udostępnienie i zagospodarowanie nowego złoża ‚Bzie-Dębina 1-Zachód’. Na realizację zadania, polegającego na zgłębieniu szybu o średnicy 8 m i głębokości 1164 m, służącego do doprowadzania świeżego powietrza do nowego rejonu kopalni oraz do transportu materiałów i załogi, Kopex-PBSz ma czas do połowy 2013 roku.

 

Inf. miesięcznik ‚Jastrzębski Węgiel’