W listopadzie 2010 r. przeprowadzony będzie konkurs dla jastrzębskich organizacji pozarządowych na prowadzenie bezpłatnej księgowości przez profesjonalne biuro rachunkowe dla sześciu organizacji pozarządowych (które nie prowadzą działalności gospodarczej).

Dodatkowo wybrane organizacje otrzymają indywidualne wsparcie konsultingowe, które obejmować będzie zarządzanie organizacją, projektami i finansami oraz wypracowanie strategii rozwoju. Jednym z warunków otrzymania tego typu wsparcia jest aktywna współpraca z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju (najlepiej już od miesiąca lipca 2010 r.).

Aby rozpocząć współpracę, należy wypełnić i podpisać (podpis powinny złożyć upoważnione osoby) deklarację przystąpienia do projektu (w załączeniu) i dostarczyć do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju.

Zapraszamy do współpracy.
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: jcop@um.jastrzebie.pl
http://www.jastrzebie.pl/isp.html
tel.: 32 471 95 55

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 18.00.