Wakacje to tradycyjnie okres remontów w szkołach. W tym roku Urząd Miasta kontynuuje wymianę okien w jastrzębskich placówkach oświatowych. Łącznie wymienionych zostanie 227 okien w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz Zespole Szkół nr 2. Koszt tych prac to ponad 206 tys. zł.

Nowe okna w ZS nr 2

Trwa też remont dachu na łączniku w Szkole Podstawowej nr 5. Koszt zadania to prawie 88 tys. zł.

Podpisano już także umowy na wymianę parkietu na nową nawierzchnię poliuretanową w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 12 i Szkole Podstawowej nr 6.  Koszt wymiany w każdej ze szkół to prawie 58 tys. zł.

Ponadto w Zespole Szkół nr 11 zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem. Łączny koszt robót to prawie 145 tys. zł.

Trwa także postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy ocieplenia dachu w Zespole Szkół Zawodowych. Przygotowywana jest również dokumentacja przetargowa na ocieplenie dachu w Szkole Podstawowej nr 1.