W Bziu Zameckim w rejonie Dworu Obronnego ma powstać ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. Miasto wkrótce zleci wykonie projektu ścieżki.

W tym rejonie miałyby pojawić się tablice informacyjne zawierające rys historyczny, identyfikujące gatunki zwierząt i roślin. Ponadto projekt obejmował będzie ławki, kosze, urządzenie zieleni z uwzględnieniem istniejącego stanu. Zleceniobiorca  wykona dwa warianty koncepcji, a następnie dokumentację budowlano-wykonawczą.

Podobna ścieżka istnieje już w Parku Zdrojowym. Teraz chcielibyśmy, aby pojawiła się także wokół innego zabytkowego obiektu, tj. Dworu Obronnego w Bziu – tłumaczy Franciszek Piksa, zastępca prezydenta miasta. Koszt wykonania projektu to 25 tys. zł.