Miasto zleci przygotowanie projektu remontu i rewitalizacji jednego z kwartałów Parku Zdrojowego. Jest to pierwszy krok w kierunku nadania parkowi nowego blasku.

Wykonawca zlecenia ma za zadanie przygotować koncepcję remontu i rewaloryzacji, a następnie projekt budowlany remontu. Projekt będzie obejmował ścieżki, murki oporowe i schody wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu. Zlecenie nie dotyczy jednak parkowej zieleni. Swoim zasięgiem projekt obejmował będzie kwartał między ulicą 1 Maja, główną ścieżką w parku (po prawej stronie od ul. 1Maja) i Masnówką.

W Parku Zdrojowym mamy piękne obiekty, o które staramy się dbać na bieżąco. Jest zmodernizowany budynek Masnówki, trwa remont Łazienek, rusza remont Domu Zdrojowego. Ale obiekty to nie wszystko, trzeba też zadbać o tzw. małą architekturę – mówi Marian Janecki, prezydent miasta.

Projekt musi również uzyskać akceptację Śląskiego Konserwatora Zabytków. Koszt jego wykonania to ponad 57 tys. zł.