W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przez cały sierpień mieszkańcy naszego miasta będą mogli uzyskać  bezpłatnie porady prawne i obywatelskie. 

Harmonogram udzielania porad:

10.08.2010 r. (wtorek) – 17.00 – 21.00
13.08.2010 r. (piątek) – 13.00 – 21.00
18.08.2010 r. (środa) – 17.00 – 21.00
21.08.2010 r. (sobota) – 09.00 – 17.00
23.08.2010 r. (poniedziałek) – 17.00 – 21.00
26.08.2010 r. (czwartek) – 17.00 – 21.00

Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych mieści się przy ul. Wrzosowej 12a.

W celu skorzystania z bezpłatnych porad należy zgłosić się osobiście w siedzibie Centrum
w w/w terminach. Nie ma możliwości zapisu telefonicznego.

 

 

‚Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej’
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego