Od sierpnia Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju rozpoczyna świadczenie usług w zakresie bezpłatnego specjalistycznego doradztwa dla organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych utworzeniem bądź działaniem w organizacji pozarządowej.

Oferta zawiera:
– 440 godzin bezpłatnego doradztwa z zakresu księgowości (prowadzone przez etatowego księgowego w organizacji pozarządowej), które obejmuje między innymi: budowanie kont księgowych, wdrażanie polityki rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczenia z ZUS, US, VAT, rozliczanie podróży służbowych i inne zagadnienia zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej;

– 440 godzin bezpłatnego doradztwa z zakresu prawa (świadczone przez wykwalifikowanego prawnika), obejmuje między innymi: zmiany w statucie, zasady tworzenia umów, prawo podatkowe, prawo pracy, ochronę danych osobowych, prawo autorskie, zasady udziału w postępowaniu przetargowym;

– 440 godzin bezpłatnego doradztwa z marketingu/wizerunku (w tym bezpłatne tworzenie stron www – Inkubator posiada przestrzeń na serwerze dla 10 organizacji), pozyskiwania środków, itp.

Zgłoszenia na usługi doradcze przyjmuje:
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 12 A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: jcop@um.jastrzebie.pl
http://www.jastrzebie.pl/isp.html
tel.: 32 471 95 55

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 18.00.