Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) w Jastrzębiu Zdroju zaprasza do korzystania z doradztwa bieżącego udzielanego przez pracowników ISP oraz specjalistycznego prowadzonego przez doradców z zakresu: prawa, księgowości i marketingu.

Z bezpłatnej oferty ISP mogą skorzystać:
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– parafie,
– związki wyznaniowe,
– spółdzielnie socjalne,
– spółdzielnie pracy,
– mieszkańcy zainteresowani działaniem w trzecim sektorze, 
– pracownicy instytucji rynku pracy.

Doradztwo prowadzone jest w siedzibie Inkubatora (ul. Wrzosowa 12A):

– Doradztwo bieżące:
    poniedziałek – środa 7:30-15:30
    czwartek 7:30-17:00
    piątek 7:30-14:00
– Doradztwo prawne:
    środa 11:00-17:00
– Doradztwo księgowe:     
    czwartek 14:00-18:00
– Doradztwo marketingowe: 
    poniedziałek 15:00-16:00
    środa 15:00-16:00

Uwaga: zachęcamy do wcześniejszego umówienia spotkania z doradcą za pośrednictwem Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości – dotyczy doradztwa specjalistycznego.
Oferowane doradztwo jest bezpłatne!

Doradztwo prawne obejmuje między innymi: zmiany w statucie, zasady tworzenia umów, prawo podatkowe, prawo pracy, ochronę danych osobowych, prawo autorskie, zasady udziału w postępowaniu PZP oraz inne tematy zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej.

Doradztwo księgowe obejmuje między innymi: budowanie kont księgowych, wdrażanie polityki rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczenia z ZUS, US, VAT, rozliczanie podróży służbowych i inne zagadnienia zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej.

Doradztwo marketingowe obejmuje między innymi: promocję podmiotów ekonomii społecznej,  sposoby pozyskiwania sponsora, tworzenie stron www, narzędzia promocji oraz inne zagadnienia zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej.

Doradztwo bieżące prowadzone przez pracowników ISP Jastrzębie Zdrój i dotyczy m.in. zagadnień związanych z działalnością w zakresie przedsiębiorczości społecznej oraz trzecim sektorze (w tym pozyskiwania środków z POKL oraz innych programów grantowych), informacje nt. nowych przepisów, wytycznych oraz prawa związanego z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, doradztwo z zakresu zakładania podmiotów społecznej przedsiębiorczości (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych).

Osobą przyjmującą zgłoszenia jest Klaudia Tyc.
Dane kontaktowe:
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 12A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
e-mail: jcop@um.jastrzebie.pl 
tel. 32 47 19 555.

Organizatorem doradztwa jest Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu ‚Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.